Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Domków

w Świerkowym Zaciszu

 1. Rezerwacja dotycząca wynajmu domku następuje w momencie wpłynięcia ustalonego telefonicznie zadatku na nasze konto 54 1050 1403 1000 0091 4686 8683 (ING). W przypadku braku wpłaty w uzgodnionym wcześniej terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. Przyjazd i odbiór domku przez Najemcę powinien nastąpić po godzinie 14:00 (dokładna godzina przybycia ustalana jest telefonicznie dzień wcześniej). Wyjazd Najemcy i odbiór domku przez Wynajmującego następuje w ostatnim dniu pobytu pomiędzy godziną 10:00 a 12:00.
 3. Opłata za pobyt uiszczana jest z góry przez Najemcę w dniu przyjazdu przy dokonywaniu formalności meldunkowych, w przeciwnym wypadku domek nie zostanie przekazany. Najemca zobowiązany jest okazać Wynajmującemu dokument tożsamości (dowód osobisty). W opłacie/cenie za pobyt wliczony jest najem domku wraz z wyposażeniem, korzystanie z sauny i jaccuzi. W cenie pobytu nie jest zawarte zużycie prądu (czyli podczas wyjazdu Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zużycie prądu w trakcie pobytu).
 4. W pierwszym dniu pobytu pobierana jest kaucja gwarancyjna w kwocie 200 zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pomieszczeń i rozliczeniu prądu. Kaucja służy do pokrycia kosztów związanych z zużyciem prądu czy ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę podczas pobytu. Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej wierzytelności, Najemca zobowiązany jest do pokrycia pozostałej części kosztów usunięcia szkody, opłat za prad.
 5. W domku zainstalowany jest piecyk na pellet (pellet dostarczany jest w cenie wynajmu) Artel Easy S, film instruktażowy dostępny jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=bNwl2wb0utQ
 6. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste), zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny.
 7. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom. Większa liczba osób niż wcześniej uzgodniona może przebywać w domku letniskowym wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
 8. Najemca staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domku z chwilą przyjęcia kluczy. Wszelkie usterki techniczne powinny być natychmiast zgłaszane Wynajmującemu.
 9. Przed wyjazdem Najemca jest zobowiązany przekazać domek w takim stanie, w jakim go zastał. Najemca może odstąpić od obowiązku końcowego sprzątania domku regulując właścicielowi ustaloną stawkę za tę czynność.
 10. Uwagi dodatkowe dla korzystających z obiektów:
  1. Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie obiektu, do tego celu należy użyć grilla (na miejscu dostępne tylko drewno, węgiel drzewny we własnym zakresie).
  2. Jacuzzi dostępne jest od kwietnia do października.
  3. Obowiązuje całkowity zakaz wlewania do jaccuzi substancji pieniących się.
  4. Korzystający z jaccuzi są zobowiązani do nie wnoszenia do niego jedzenia ani napojów, a po skończeniu użytkowania do jego wyczyszczenia.
  5. Sauna jest sauną suchą-istnieje zakaz wlewania nadmiernej ilości wody na żażące się kamienie - może doprowadzić do uszkodzenia sauny.
  6. Odpalanie fajerwerków (poza sylwestrem) na terenie obiektu jest surowo zabronione. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Najemca zostanie obciążony karą grzywny.
  7. Najemca powinien zaopatrzyć się w ręczniki kąpielowe (ręczniki są jedynie dostępne w łazienkach do wytarcia rąk).
  8. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu (lub inych używek) poza wyznaczonymi miejscami. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego okresu trwania wynajmu należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę.
 11. Akceptujemy zwierzęta, jednak ich pobyt może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym.
 12. Jest możliwość korzystania z krzesełka do karmienia i łóżeczka dla dziecka - fakt ten należy odpowiednio wcześniej zgłosić Wynajmującemu.
 13. Droga dojazdowa do domków jest stroma i wiedzie przez pola i las, w związku z tym dojazd samochodem osobowym do domków jest utrudniony. Chcąc dojechać pod same domki zalecamy zaopatrzyć się w wyższy samochód (Jeep, Suv). W przypadku problemów z dojazdem, w cenie pobytu, udostępniamy własnego SUV'a. Jest możliwość jego wypożyczenia, w przypadku poruszania się nim po najbliższej okolicy.
 14. Na posesji wyznaczono parking niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji ani znajdujące się w nich mienie.
 15. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas wypoczynku w wynajmowanym domku. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą spoczywa na Najemcy.
 16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu spowodowany problemami w elektrowni.
 17. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (bez zgłoszonego pobytu) jest niedozwolone. W przypadku złego zachowania Najemców, rażącego pokrzywdzenia prawa, dewastowania domków Wynajmujący ma prawo do zerwania umowy najmu i wyproszenia Najemców. W takim przypadku nie będzie zwracana opłata za wynajem za niewykorzystane dni pobytu.
 18. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Wynajmujący.
 19. Domek Orzechówka posiada miejsca noclegowe dla 4 osób, jednak po wcześniejszym kontakcie jest możliwość dostawienia wygodnego materaca dla dodatkowych 2 osób.
GÓRA