Regulamin Rezerwacji i Wynajmu Domków

w Świerkowym Zaciszu

 1. Potwierdzenie rezerwacji dotyczące wynajmu domku/domków następuje w momencie wpłynięcia na konto ING 54 1050 1403 1000 0091 4686 8683 zadatku w wysokości:
  1. 30% kwoty wynajmu jeśli rezerwacja następuje wcześniej niż miesiąc do rozpoczęcia pobytu (w tym przypadku pozostałe 70% zadatku należy uiścić w terminie do miesiąca do dnia rozpoczęcia pobytu).
  2. 100% kwoty wynajmu jeśli do dnia rozpoczęcia pobytu pozostał niecały miesiąc.
 2. Zadatek powinien być wpłacony do 3 dni od dnia dokonania rezerwacji telefonicznej/mailowej w przeciwnym przypadku rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 3. Potwierdzenia dokonania wpłat na nasz rachunek prosimy każdorazowo przesyłać na adres email: kontakt@swierkowe-zacisze.pl
 4. W przypadku nie uiszczenia całej kwoty wynajmu do miesiąca do daty przyjazdu domek nie zostanie przekazany, a wpłacony zadatek przepada.
 5. W przypadku odwołania przez Klienta rezerwacji przed 14 dniem rozpoczęcia pobytu, Klientowi zostanie zwrócona równowartość 20% wpłaconej kwoty (przy założeniu, że Klient dokonał wpłaty 100% kwoty wynajmu), jednocześnie informujemy że w przypadku braku informacji o odwołaniu rezerwacji Wynajmujący traci całość wpłaconej kwoty.
 6. Przyjazd i odbiór domku przez Najemcę powinien nastąpić po godzinie 14:00 (dokładna godzina przybycia ustalana jest telefonicznie dzień wcześniej). W dniu przyjazdu Najemca zobowiązany jest okazać Wynajmującemu dokument tożsamości (dowód osobisty) w celu dokonania formalności meldunkowych. W dniu przyjazdu spotykamy się na dolnym parkingu. (prosimy uważać na trasy wyznaczane w nawigacji google'a, błędnie kierują przez Jachówkę - więcej o tym jak do nas dojechać w zakładce kontakt).
 7. Wyjazd Najemcy i odbiór domku przez Wynajmującego następuje w ostatnim dniu do godziny 10:00.
 8. W opłacie/cenie za pobyt wliczony jest najem domku wraz z wyposażeniem, korzystanie z sauny i jacuzzi.
 9. Cena za pobyt nie obejmuje opłaty za zużycie prądu podczas pobytu. Media będą rozliczane w ostatnim dniu pobytu.
 10. W pierwszym dniu pobytu pobierana jest kaucja gwarancyjna w kwocie 300 zł, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu stanu obiektu. Kaucja służy do pokrycia kosztów związanych z ewentualnymi wyrządzanymi szkodami przez Najemcę podczas pobytu czy pozostawieniem domku w skrajnie odmiennym stanie w jakim się go otrzymało (czystość i higiena). Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej wierzytelności, Najemca zobowiązany jest do pokrycia pozostałej części kosztów usunięcia szkody.
 11. W domku zainstalowany jest piecyk na pellet (pellet dostarczany jest w cenie wynajmu) Artel Easy S, film instruktażowy dostępny jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=bNwl2wb0utQ
 12. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste), zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny.
 13. Najemca nie może użyczać, oddawać domku letniskowego w podnajem innym osobom.
 14. Większa liczba osób niż wcześniej uzgodniona może przebywać w domku letniskowym wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
 15. Najemca staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domku z chwilą przyjęcia kluczy. Wszelkie usterki techniczne powinny być natychmiast zgłaszane Wynajmującemu.
 16. Za końcowe sprzątanie pobierana jest dodatkowa oplata w wysokości 100 zł, ale Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, sprzętów kuchennych, grilla, wyrzucenia śmieci. W przypadku rażącego nieporządku może zostać pobrana dodatkowa oplata w wysokości 200 zł.
 17. Uwagi dodatkowe dla korzystających z obiektów:
    1. Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie obiektu, do tego celu należy użyć grilla (na miejscu dostępne tylko drewno, węgiel drzewny we własnym zakresie).
    2. Podczas pobytu można korzystać z dowolnej ilości drewna opałowego (kominek, grill, ognisko, jacuzzi, itp.) za co jest pobierana obowiązkowa opłata w wysokości 100 zł
    3. Jacuzzi dostępne jest od kwietnia do października. W okresie zimowym tj. listopad-marzec korzystanie jest możliwe za zgodą właściciela obiektu (po skorzystaniu z jacuzzi należy obowiązkowo spuścić wodę).
    4. Obowiązuje całkowity zakaz wlewania do jacuzzi substancji pieniących się.
    5. Korzystający z jacuzzi są zobowiązani do nie wnoszenia do niego jedzenia ani napojów, a po skończeniu użytkowania do jego wyczyszczenia.
    6. Sauna jest sauną suchą- istnieje zakaz wlewania nadmiernej ilości wody na żarzące się kamienie - może doprowadzić do uszkodzenia sauny.
    7. Najemca powinien zaopatrzyć się w ręczniki kąpielowe (ręczniki są jedynie dostępne w łazienkach do wytarcia rąk.
    8. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu (lub innych używek) poza wyznaczonymi miejscami.
    9. Odpalanie fajerwerków (poza sylwestrem) na terenie obiektu jest surowo zabronione. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Najemca zostanie obciążony karą grzywny.
    10. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych podczas całego okresu trwania wynajmu należy do Najemcy. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę.
 18. Akceptujemy zwierzęta, jednak za dodatkową opłatą, a ich pobyt może nastąpić dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym. Zwierzę musi posiadać własne posłanie i akcesoria do karmienia (nie akceptujemy zwierząt w łóżkach, w razie złamania tego zakazu, możemy obciążyć opiekuna kosztami dodatkowego sprzątania lub zakupu nowej pościeli).
 19. Droga dojazdowa do domków jest stroma i wiedzie przez pola i las, w związku z tym dojazd samochodem osobowym do domków jest utrudniony. Chcąc dojechać pod same domki zalecamy zaopatrzyć się w wyższy samochód (Jeep, SUV). W przypadku problemów z dojazdem, w cenie pobytu, udostępniamy własnego SUV'a, który Państwa wywiezie i zwiezie w dniu wymeldowania (nie udostępniamy jednak samochodu w trakcie trwania samego pobytu).
 20. Na posesji wyznaczono parking niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji, ani znajdujące się w nich mienie.
 21. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas wypoczynku w wynajmowanym domku. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą spoczywa na Najemcy.
 22. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu spowodowany problemami w elektrowni.
 23. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (bez zgłoszonego pobytu) jest niedozwolone. W przypadku złego zachowania Najemców, rażącego pokrzywdzenia prawa, dewastowania domków Wynajmujący ma prawo do zerwania umowy najmu i wyproszenia Najemców. W takim przypadku nie będzie zwracana opłata za wynajem za niewykorzystane dni pobytu.
 24. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Wynajmujący.
GÓRA